پیشنهاد ویژه

تا 2۰ درصد تخفیف ویژه رمان های تازه منتشر شده

ارزش فرهنگی یا اقتصادی؟!

۵۲,۰۰۰ تومان

ارسال سریع اکسپرس

ویژه شهرستان ها

ارسال سریع با پیک موتوری

ویژه تهران

توضیحات

اقتصاد هنر در خود تقابل­‌های شناختی بسیاری را جای داده است. یکی از مهم­‌ترین موارد که ناظر به تقابل مفهومی اقتصاد و هنر است، مواجهة ارزش­‌های فرهنگی و اقتصادی است. در این جستار ضمن ارائة تعاریف شناختی ارزش و بازشناسی مفاهیم کارکردی فرهنگ و اقتصاد، سعی شده است که از زوایا و نظرگاه­‌های مختلف، پرسش بنیادی «ارزش فرهنگی یا اقتصادی؟!» به‌ عنوان یک مسئلة شناختی مدنظر قرار گیرد. همچنین در پی آن بوده‌­ایم تا منبع مطالعاتی مناسبی برای ورود آگاهانة جامعة هنری کشور (هنرمندان، مخاطبان، پژوهشگران، مدیران، برنامه‌ریزان، کنشگران رسانه­‌ای و…) به ساحت اقتصاد فرهنگ و هنر فراهم آوریم.

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles