پیشنهاد ویژه

تا 2۰ درصد تخفیف ویژه رمان های تازه منتشر شده

تو را قوچ کوهی نفس می‌کشد

۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال سریع اکسپرس

ویژه شهرستان ها

ارسال سریع با پیک موتوری

ویژه تهران

توضیحات

شعر کهن کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌ی فولک در سه قالب یایار، دی‌بلال و سِرو نمود پیدا کرده که در این اثر به معرفی مفصل یاریار پرداخته می‌شود. یاریار مشهورترین گونه‌ی شعری فولک کهگیلویه و بویراحمد است که مانند گونه‌‌های دیگر شعر فولک این دیار در قالب تک‌بیتسروده شده است. یاریار در محتوا نوعی شعر غنایی با محوریت عاطفه است و همواره با نوستالژی همراه بوده است. به نظر می‌رسد فراز و فرودهای آوازی که بر محور شعر یاریار شکل می‌گیرد، از اوج و فرود کوهستان‌های کهگیلویه و بویراحمد الهام گرفته است. بعضی از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که وزن یاریار برگرفته از شعر هجایی ایران باستان است و به مرور زمان از وزن عروضی تأثیر گرفته است. با تقطیع مصراع به مصراع یاریارها می‌توان دریافت که وزن تقریبی این قالب شعری «فاعلاتُن فاعلن فاعلاتُ فَع‌لُن» یا «فاعلاتُ فاعلن فع‌لن» وزنی عروضی است. نیز می‌توان حدس زد که وزن یاریار در مرحله‌ی میانی و گذار وزن هجایی به عروضی باشد.

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles