پیشنهاد ویژه

تا 2۰ درصد تخفیف ویژه رمان های تازه منتشر شده

پوریای ولی

۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال سریع اکسپرس

ویژه شهرستان ها

ارسال سریع با پیک موتوری

ویژه تهران

توضیحات

در سال 597 خورشیدی، کشور ایران مورد هجوم مغولان قرار گرفت. این مهاجمان نه اندیشۀ نویی برای ساختن جهان برتری داشتند و نه حامل رسالتی بودند. استعداد آنان در کشتن و گسترش ترس بود و بس. پس آمدند و کَندند و سوختند و کشتند و بُردند… و ماندند تا شیرۀ جان آنچه از کرامت انسانی باقی مانده بود را بمکند. به‌فرمان حاکمان مغول در فاصلۀ بین سال‌های 648 تا 661 هجری قمری، صنعت‌کاران، پشت‌درپشت، برده شمرده می‌شدند و مجبور بودند لوازم لشگریان مغول را تهیه کنند. روستائیان نیز که قادر به پرداخت اخراجات و مالیات نبودند، خود و خانواده‌شان به بردگی فروخته می‌شدند.

اما ملت آزادۀ ایران خاموش نماند و در پناه آرمان پیکارگر و رهایی‌بخش شیعی، نهضت‌های پی‌درپی‌ای را سازمان داد. محمود خوارزمی؛ مشهور به پوریای ولی در چنین زمانی می‌زیست.

 

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles